dcs rossini apex player

  1. [Audio LAB Recommended] dCS Rossini APEX Player – Nguồn phát digital hi-end đáng sở hữu 2022 - 2023

    [Audio LAB Recommended] dCS Rossini APEX Player – Nguồn phát digital hi-end đáng sở hữu 2022 - 2023

    Rossini APEX Player chính là thiết bị đầu tiên được dCS trang bị mạch giải mã Ring DAC APEX. Với rất nhiều cản tiến đặc biệt, mạch giải mã này được xem là một cột mốc quan trọng của cả ngành hi-end audio. Nhờ công nghệ này, lần đầu tiên người dùng mới có được trải nghiệm một đầu phát digital có...
Top